Setechs thi công kéo rãi cáp và đấu nối nhị thứ ngăn lộ mở rộng T2 trạm biến áp 110 kV Tiền Hải, Thái Bình

Chi tiết dự án

  • Setechs thi công kéo rãi cáp và đấu nối nhị thứ ngăn lộ mở rộng T2 trạm biến áp 110 kV Tiền Hải, Thái Bình :

    Đây là dự án chủ đầu tư yêu cầu phải hoàn thành tiến độ thi công kéo rãi cáp, đấu nối nhị thứ gấp rút trong vòng 07 ngày để kịp đưa vào sử dụng bàn dao cho thí nghiệm trước thời hạn 15/07/2019. và SETECHS đã chứng tỏ được năng lực thi công, đúng với yêu cầu của chủ đầu tư, đảm bảo chất lượng công trình../.